Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasları Keyfi Olarak Uygulamayan Yöneticileri Uyarıyoruz.

Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasları Keyfi Olarak Uygulamayan Yöneticileri Uyarıyoruz. Hiçbir Görev Toplum Sağlığı’ndan Önemli Değildir.

Bilindiği üzere Covid-19 ile mücadele kapsamında Kamu Çalışanlarına yönelik tedbirler ile ilgili 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14/04/2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelgeye istinaden bakanlığımızca da 2021 Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya ilişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.

Bakanlık hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan asgari personelle esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesi bakımından, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma ve idari izinlere ilişkin hususlar söz konusu usul ve esaslarda belirtilmiştir.

Söz konusu talimatların, özellikle risk altında olan personellerimizi korumak ve toplumun geri kalan çalışma hayatına da örnek teşkil etmek amacıyla verildiği hepimizin malumudur.

Ancak sendikamıza iletilen bilgilere göre bazı kurum amirlerince usul ve esaslarda yazılı “İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.” Hükmü bahane edilerek dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya geçilmediği, idari izinli sayılan personellerin yine “hizmetine ihtiyaç var” gerekçesiyle sürekli görev başında olması yönünde talimatlar verildiği gözlemlenmektedir.

Sendika olarak Cumhurbaşkanlığı Genelgesine ve  2021 Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya ilişkin Usul ve Esaslar’a uymayan, esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçmeyen, özellikle idari izinli sayılan personellere keyfi olarak bilfiil görev yaptırma eğiliminde olan idarecileri bir an önce yanlışlarından dönmeye ve talimatlara uygun davranmaya davet ediyoruz.

Söz konusu talimatlara uymayarak, toplum sağlığını ilgilendiren böyle hassas bir konuda keyfi davranan idarecilerin yanlışlarında ısrar etmeleri durumunda, gerekli şikayet ve girişimler sendikamız tarafından Bakanlığımız nezdinde ivedilikle başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+