GENEL BAŞKANIMIZIN BAKANLIK GÖRÜŞMELERİ İLK TURU TAMAMLANDI.

Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL, Sendikamız Genel Teşkilatlandırma Başkanı Niyazi DAĞCI ve Sendikamız Ankara İl Başkanı Ergün CENGİZ ile birlikte Şeflik sınavı atamaları iptali ile yaklaşık 4500 adet boş şef kadroları için sınav açılması ile ilgili birinci tur görüşmelerini  tamamlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Kadro Dairesi Başkanı Hacer ÖZDOĞAN ve Personel Genel Müdür Vekili Hikmet ORMAN ile yapılan görüşmelerin sonuçlarına ulaşmak için tıklayın

                       ŞEFLİK SINAVI  24 EKİM 2008 TARİHİNDE YAPILACAK !

İPTAL EDİLEN ŞEF KADROLARINA 07/07/2008 TARİHİNDE VEKALATEN ATAMALAR YAPILACAK !

Genel Başkanımız, Genel Teşkilatlandırma Başkanımız ve Ankara İl Başkanımız ilk önce Kadro Dairesi Başkanı Hacer ÖZDOĞAN ile daha sonra Personel Genel Müdür Vekili Hikmet ORMAN ile şef kadrolarında yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi hakkında birinci tur görüşmelerini yaparak, Sendikamızın şef kadroları sorunlarının çözümüyle ilgili görüş ve önerileri hem sözlü, hemde yazılı olarak iletilmiştir. Personel Genel Müdürü Remzi KAYA'nın izinde olması nedeniyle görüşme yapılamamış olup, önümüzdeki hafta için randevu talebinde bulunulmuştur.

            Yapılan ilk toplantı sonucunda; Şeflik sınavına girmek için bekleyen eğitim çalışanlarının büyük bir beklenti içinde olduğu, Bakanlar Kurulunca milli eğitim bakanlığına tahsis edilen 3953 boş şeflik kadrosunun bir an önce görevde yükselme ve unvan değişikliği yapılarak doldurulması gerektiği, yargı tarafından iptal edilen 571 şef kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının büyük bir mağduriyet içerisinde olduğu ve bu mağduriyetlerin acil önlemler alınarak giderilmesi gerektiği konularında sendikamız görüşleri açıklanmıştır.

            Sendikamız görüşleri ve önerileri doğrultusunda yapılan iştişareler neticesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yaklaşık 4500 boş şeflik kadroları için şartları tutan eğitim çalışanlarının 06 Ekim 2008 tarihinde hizmetiçi eğitim seminerine alınması, 24 Ekim 2008 tarihinde ise görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılması planlanmaktadır.

Şeflik sınavının sendikamız görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak olması, eğitim çalışanları kardeşlerimizin kariyer yapmasına olanak sağlayacak olması gururunu yaşamakla birlikte sınav  tarihinin Açıköğretim Fakültesinden mezun olabilecek durumda olan eğitim çalışanlarının durumları da dikkate alınarak daha ileri bir tarihe atılmasının uygun olacağı görüşümüz yinelenerek, ikinci tur görüşmelerde tarih konusunda sendikamızca uzlaşı sağlanmaya çalışılacaktır.

            Ayrıca; Yargı kararıyla iptal edilen 571 adet boş şef kadrosunda yaklaşık 1,5 yıl görev yapan eğitim çalışanlarının çoğunun il dışlarında göreve başlaması, aile bütünlüğünün bozulması, hem maddi, hemde manevi mağduriyete uğraması, şef kadrosunun getirdiği ek ücrete dayalı olarak borçlanması ve bu borcu ödeyemeyecek duruma gelmesi, ailesine ve çevresine karşı mahçup olması durumları dikkate alınarak mağduriyetlerinin önlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığınca 07/07/2008 tarihinde Vekaleten tekrar görevlerine atanması konusunda Sendikamızca görüş birliğine varılmıştır.

Şef Kadrosu iptal edilen 571 eğitim çalışanlarının 2006 yılında aldıkları puanların korunması,istemeleri halinde 2008 yılında yapılması planlanan şeflik sınavına girmeleri, sınava giren ve bir önceki puanından düşük puan alan eğitim çalışanlarının en yüksek aldığı puanın değerlendirmeye alınması konularındaki çalışmalarımız ile Kaymakamlıklarca verilen takdirlerin puanlamaya dahil edilmesi hakkındaki çalışmalarımıza ikinci tur görüşmelerimizde devam edilecektir.

 SENDİKAMIZ GENEL BAŞKANLIĞININ ŞEF KADROLARI İLE İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA SUNDUĞU GÖRÜŞ ÖNELERİLER AŞAĞIDADIR.

 

BAKANLAR KURULUNCA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN 3953 ADET BOŞ ŞEF KADROSU İLE YARGI TARAFINDAN İPTAL EDİLEN 571 ADET BOŞ ŞEF KADROLARI İLE İLGİLİ SENDİKAMIZIN TEKLİFİDİR.

Milli eğitim bakanlığınca toplam 773 adet boş şeflik kadrosunun ilanı yapılarak, 30 Ekim 17 Kasım 2006 tarihleri arasında eğitim semineri, 18 kasım 2006 tarihinde de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır. 14 Aralık 2006 tarih ve 26376 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Eğitim Bakanlığına 571 adet boş kadro tahsis edilmişti.

            16 Kasım 2006 tarihinde sınava girip başarılı olan adaylar arasından ilan edilen 773 boş şeflik kadrosuna ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsis edilen 571 boş şeflik kadrosuna  yerleştirme işlemi yapılmıştı. Ancak, Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsis edilen ve ilan edilmeyen 571 adet boş şeflik kadrosuna yapılan atama işlemi Yargı tarafından Hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir.

            Türkiye genelinde şef kadrolarının sorun olarak bu haliyle kalması büyük bir huzursuzluğa neden olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca tesis edilen sınav ve akabinde yapılan yerleştirme işlemlerinde 2 tür maduriyet oluşmuştur.

            1- ilk etapta 773 boş kadro ilan eden Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik gereği 3 katı kadar adayı hizmetiçi eğitim semineri çağırmış olup daha sonra açıklanan 571 adet boş kadroya atama yapması şartları tutan binlerce adayın mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bu uygulamadan dolayı binlerce eğitim çalışanı husuzsuz olmuştur.

            2- Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılan 571 adet boş kadroya yerleşen eğitim çalışanlarının yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığı, çoğunun bulundukları il dışına yerleşerek hayatlarını yeni atandıkları illerde idame ettirdiği ve uygulamaya konulan yanlış işlemden dolayı hem maddi hemde manevi olarak mağdur edildiği görülmektedir. Hatta yapılan bu yanlış uygulama ile iptal edilen 571 adet boş şeflik kadrosuna atanan eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünün bozulduğu, şef kadrosunda çalışmanın getirdiği ek ücretle borçlandığı ve bu borçları ödeyemeyecek duruma geldiği, ailesine ve çevresine karşı mahçup hale getirildiği görülmektedir.

            Bu sebeple, yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı mağdur edilen eğitim çalışanlarının mağduriyetlerinin bir an önce çözüme kavuşturulması önem arzetmektedir.

           Sendikamızın Şef kadrolarının sorunlarıyla ile ilgili çözüm önerisi aşağıdadır.

BOŞ ŞEF KADROSU SORUNU ÇÖZÜMÜ

1- Milli Eğitim Bakanlığınca bir an önce Türkiye geneli boş şef kadro sayılarını Norm Kadro Esaslarına göre belirleyerek, belirlenen boş kadro sayısının Bakanlar kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi için gerekli girimleri yapmasını

2- Boş şef kadro sayıları ilan edilerek, Açıköğretim Fakültelerinden mezun olabileceklerin durumu da dikkate alınarak Sınav takviminin açıklanması,

3- İlçelerde görev yapan eğitim çalışanlarına Valiliklerce takdir verilmediğinden yapılacak sınavda Kaymakamlıklarca verilen takdir puanının da değerlendirmeye alınması,

4- Açıköğretim lisans eğitimini gören ve 3 veya 4.sınıfta eğitimine devam eğitim çalışanlarının açıköğretim öğretim bürolarından alacağı "2 yıllık önlisan diplomasını almaya hak kazanmıştır" belgeleri ile durumlarını gösterir belgelerin dikkate alınarak bu durumda olan eğitim çalışanlarının da sınava girmelerinin sağlanması,

İPTAL EDİLEN 571 KADRO İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

Yaklaşık 1,5 yıl şef kadrosunda görev yapıp, Yargı kararıyla şef kadroları ellerinden alınan eğitim çalışanlarının çoğunun il dışlarında göreve başlaması, aile bütünlüğünün bozulması, hem maddi, hemde manevi mağduriyete uğraması, şef kadrosunun getirdiği ek ücrete dayalı olarak borçlanması ve bu borcu ödeyemeyecek duruma gelmesi, ailesine ve çevresine karşı mahçup olması durumları dikkate alınarak;

1- Milli Eğitim Bakanlığınca Valiliklere yazı çıkarılarak iptal edilen 571 kadroda görev yapan eğitim çalışanlarının Görevlendirme yapılarak sınav açılana kadar şef kadrolarındaki görevlerine devam etmesi,

2- 2006 yılında aldıkları puanın korunarak, istemeleri halinde sınava girmeleri ve aldıkları puandan hangisi daha yüksek ise o puanın değerlendirmeye alınması,

Sendikamızın teklifi ve önerisidir.

Bilgilerinizi ve teklifimizin dikkate alınması hususunda gereğini arz ederim

Ümit DEMİREL 

  Genel Başkan

 

+