Unvan Değişikliği Sınavı Soru ve Cevaplarının Yayınlanması İçin Dilekçe Eylemi Başlatılmıştır.

MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI’NA

Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne

 

Gene lMüdürlüğü’nüzce  …/03/2021 tarihinde……..……… alanında düzenlenen Unvan Değişikliği Sınavı’na katıldım.

Söz konusu sınav daha önce, 06/12/2020 tarihinde yazılı olarak planlanmış ,yayınlanan sınav kılavuzunda da Unvan Değişikliği yazılı sınav soruları v ecevap anahtarları 08 Aralık 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Denilmiştir.

Sınavın ertelenmesi ve daha sonra E-Sınav şeklinde yapılmasına karar verilmesi ile Ek Kılavuz yayınlanmış, bu kılavuzda ise sınav soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sınav sonucumun sağlıklı hesaplanıp hesaplanmadığı, yanlış veya eksik soru sorulup sorulmadığının kontrolünün yapılabilmesi için……………… alanındaki sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasını önemle arz ve talep ederim. 

                                                                                                 Adı SOYADI

                                                                                              T.CKimlik Numarası

                                                                                                          Adres             

Not: Dilekçelerinizi Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere kurumunuza, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (0312) 497 40 39, (0312) 213 01 38nolu faksına veya Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 8 Yenimahalle/Ankara adresine posta ile gönderebilirsiniz.


picture

+