Unvan Değişikliği Sınav Soru ve Cevaplarının Yayınlanmasını Talep Ettik.

Unvan değişikliği sınavı 02-03 Mart tarihleri arasında 81 İlde E-Sınav Merkezlerinde elektronik ortamda  yapılmak  suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere söz konusu sınav daha önce, 06/12/2020 tarihinde yazılı olarak planlanmış, yayınlanan sınav kılavuzunda da Unvan Değişikliği yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları 08Aralık 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Denilmiştir.

Sınavın ertelenmesi ve daha sonra E-Sınav şeklinde yapılmasına karar verilmesi ile ek Kılavuz yayınlanmış, bu kılavuzda ise sınav soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bir düzenleme yer almamıştır.

Sınavın yapılmasının ardından E-Sınav’a katılan adaylar tarafından bazı sınav sorularının yanlış veya hatalı olduğu sendikamıza iletilmektedir. Adayların yanlış veya hatalı olduğunu ileri sürdüğü sınav sorularının tespiti ve geri bildirimi açısından sınav soru ve cevaplarının yayınlanması büyük bir önem arz etmektedir.

Bu nedenle; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, Unvan değişikliği Sınavının soru ve cevaplarının bir an önce yayınlanmasını ve sendikamızın bilgilendirilmesini istedik.

 Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture

+