2021 Yılı Merkezi Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Planı Eğitim Çalışanlarını Yok Sayıyor.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğün’nce planlaması yapılan 2021 yılı Merkezi Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan uzaktan eğitim faaliyetlerine sadece “öğretmen” kadrosunda bulanan personele başvuru imkanı vermektedir. Diğer kadrolarda bulunan personeller başvuru yapamamaktadır. Örnek vermek gerekirse; 2021000076 nolu Python Uzaktan Eğitim Temel Seviye Kursu faaliyetinin kontenjanı 10000 olarak gözükmekte olup, kurs kısıtlamasına “Öğretmen” ve “Sözleşmeli Öğretmen” kadroları eklenerek diğer kadrolardaki personellerin başvurusu engellenmektedir. Belirtilen kurs Bilgisayar yazılım alanı ile ilgili bir kurs olup Bakanlığımızda Kadrosu Programcı, Mühendis, Çözümleyici vb. benzeri kadrolarda bulunan personeli de çok yakından ilgilendirmektedir. Tüm öğretmenler bu kursa başvuru yapabiliyor iken asıl işi yapan/yapacak olan ve kendisini geliştirmesi gereken personeller başvuru yapamamaktadır.

Ayrıca aynı şekilde sosyal aktivitelerle ilgili kurslarda da de branş ayrımı yapılmadan sadece “Öğretmen”ve “Sözleşmeli Öğretmen” kadrolarında bulunan personel başvuru yapabiliyorken. Diğer kadrolarda bulunan hiçbir personel başvuru yapamamaktadır. 10000kontenjanı bulunan bu faaliyetlere “Öğretmen” ve “Sözleşmeli Öğretmen” kadrolarında bulunan personele kıyasla sayısı çok az olan G.İ.H.,T.H.S.,Y.H.S.,S.H.S.,ve 4/B  kadrolarında bulunan personellerin başvurusunun engellenmesi ayrımcılık algısı yaratmakta ve personeli olumsuz yönde etkilemektedir.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce planlanan kurslar için yeniden tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenleme yapılmasını ve Merkezi Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Planlaması yapılırken uzmanlık gerektiren alanlarda ilgili personeli, uzmanlık gerektirmeyen alanlarda ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan tüm personeli kapsayacak şekilde planlama yapılmasını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep ettik.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture

+