DEMİREL : “ Gaz Alma İşi Tamam mı? N’oldu Seyyanen %10 Zam!”

 

DEMİREL : “ Gaz Alma İşi Tamam mı? N’oldu Seyyanen %10 Zam!”

Yıllardır aynı oyun, aynı tezgâh ve aynı pazarlama- satış politikası yöntemi kullanılarak kamu çalışanlarının geleceğine yönelik büyük bir ihlal vardır. Bu ihlallerin sonuçlarını ücret-özlük ve sosyal hak kayıplarıyla birlikte yaşıyoruz.

Kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü, ücret, fazla mesai, özlük hakları ve sosyal haklarının tesisi için yetki verdiğimiz ideolojik siyasi sendikaların etkisiz olması, üretim gücünü kullanmaması, yetkin bir eylemsellik ve kararlı bir duruş sergilememesi ve kamu çalışanlarının beklentisinin dışında hareket etmesi nedenleriyle on yıllarca kamu çalışanlarının alım gücü, örgütlü olmaya olan güveni, geleceğe olan umudu yerle yeksan edilmiştir.

2009yılından bugüne kadar yetki verdiğimiz sendika ve konfederasyon aynıdır ve 12yıldır aldığımız ücretten, kazandığımız sosyal haklardan, iyileştirilen özlük haklarımızdan, kariyer ve liyakatın tesisinden bu sendika ve konfederasyonlar sorumludur. Kaldı ki 12 yıldır kamu çalışanlarının lehine başardıkları hiçbir konu yoktur ve olmayacaktır.

12 yıldır kamu çalışanlarına enflasyon üzerinden 1 kez olsun zam alamamıştır. 12yıllık zam ortalaması %3,5 ve Eylemsellik performansı sıfır (0) olan, etki etme gücünü kaybetmiş ve adeta devletin bir kurumu haline gelmiş bu sendika ve konfederasyonların özellikle 2021 Ocak ayı zam oranının belli olmasıyla birlikte başlattıkları “Kamu Çalışanlarına Seyyanen %10 Zam” talebini içeren çalışmaları/uyutmaları sanırım bitti.

Neden? Çünkü ezberlediğimiz, benimsediğimiz, öğrendiğimiz ve çok iyi bildiğimiz bir taktik uyguluyorlar. Ocak ayında yoğun tepki alan bu sendika ve konfederasyonların tepkiyi hafifletmek, “Bakın Biz Sizi Düşünüyoruz!” algısını yaratmak, kendileri üzerine oluşan negatif yığılmaların yönünü başka bir yöne devşirmek için “Seyyanen %10 Zam!”  Talebiyle kısa süreli gündem tutarak bence başarılı oldular. Şu anda var mı zam gündemi? YOK! Şu anda yetkili sendikanın %10 zam talebinin yerini bulması için herhangi bir eylem hazırlığı var mı? YOK! Sormak lazım yetkili birilerine N’oldu Seyyanen %10 Zam!

Niyetleri kazanım elde etmek, kamu çalışanlarının yaralarını sarmak/iyileştirmek olmadığından günü kurtarma yönünde açıklamalarla kamu çalışanlarını uyutmaya ve var olan gazı almaya devam ediyorlar. Gerçek plan olan Asgari Ücret=Memur Ücreti Planı ise tıkır tıkır işlemektedir.

Sözün kısası şudur. Kamu çalışanları, siyasi ideolojik sendikalara sert ve etkin bir tepki koymadığı ve istifa etmedikleri sürece bu devranın dönmesi zordur. “Hükümet-Sendika-Kamu çalışanları” 3’lüsünden birinin bu oyundan çekilmesi gerekir. Hükümet Memnun! Yetkili Sendika ve Konfederasyon Memnun! Kamu Çalışanları Mutsuz!

BU OYUNDAN ÇEKİLMESİ GEREKEN KESİM İSE KESİNLİKLE KAMU ÇALIŞANLARIDIR.

DERS,SEN ÖĞRENENE KADAR DEVAM EDER!


Ümit DEMİREL

Genel Başkan


+