2+2 Lisans Tamamlama Programları Düzenlenmesini Talep Ettik.

2+2 Lisans Tamamlama Eğitim Çalışanları İçin Kariyer, Kurumlar İçin Liyakatli Personel Demektir.

Eğitim Çalışanlarının ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlamaları, kurum içinde kariyer yapmalarına unvan değiştirebilmelerine ve mesleki ilerlemelerine olanak sağlamaktadır. Eğitim çalışanlarının eğitimlerini ilerletmeleri geliştirmeleri kurumlar açısından da önem arz etmektedir. Eğitimini tamamlayarak lisans mezunu olan personellerin kurumların liyakatli personellere olan ihtiyacını karşılayacağı personelinin eğitim kalitesini artıracağı da aşikardır.

Milli Eğitim Bakanlığında eğitim öğretim hizmetleri dışında G.İ.H.,T.H.S.,Y.H.S.,S.H.S. ve 4/B kadrolarında görev yapan personellerden ön lisans eğitimini kendi imkanları ile tamamlamış ancak lisans eğitimi almamış binlerce eğitim çalışanı bulunmaktadır. Kamuda çalışan ve ön lisans mezunu olan çeşitli unvanlar için bir çok bakanlık tarafından lisans tamamlama programları düzenlenmektedir. Personeller ön lisans mezunu ise 2 yıl daha okuyarak lisans mezunu olabilmektedir. Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde verilmekte ve böylece memuriyete de engel olmamaktadır. Memurlar lisanslarını tamamlayarak kendileri için kariyer yapmalarına kurumlar içinde liyakatli personel sayısının artırmalarına olanak sağlamaktadır.

Bakanlığımız dönem dönem üniversitelerle işbirliği yaparak eğitim öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenler için lisans tamamlama programları düzenlemiştir. Ancak G.İ.H.,T.H.S.,Y.H.S.,S.H.S. ve 4/B kadrolarında görev yapan kadrolar için bu zamana kadar herhangi bir Lisans Tamamlama Programı maalesef düzenlenmemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığında G.İ.H.,T.H.S.,Y.H.S.,S.H.S. ve 4/B kadrolarında görev yapan özelikle meslek yüksek okulu mezunu olan personelleri de kapsayacak şekilde 2+2 lisans tamamla programları düzenlenmesi, personellerimize kariyer yapma olanağı sağlarken kurumlarımızın da ihtiyacı olan liyakatli personel sayısını artırıcı bir uygulama olacaktır. 

Bu nedenle; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitelerimizle iş birliği yapılarak Bakanlığımız bünyesinde G.İ.H.,T.H.S.,Y.H.S.,S.H.S.ve 4/B kadrolarında görev yapan personeller için  2+2 lisans tamamla programlarının düzenlenmesi için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’ne ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne resmi olarak talepte bulunduk.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+