HİTAP Girişlerinde Görevlendiren Personellerin Taleplerini Bakanlığa İlettik.

E-Personel Modülü (MEBBİS) ve Hizmet Takip Programında Bakanlığımızın 18/06/2015 tarih ve 6313125 sayılı yazısına göre özlük konusunda yeterli mevzuat bilgisine sahip “e-personel modülü(MEBBİS) yöneticisi” olarak modüldeki eksik ve hataların giderilmesi ile modülün geliştirilmesine katkıda bulunabilecek sorumlu bir personelin görevlendirilmesi ve gerek görülmedikçe bu yetkilinin görev yerinin değiştirilmemesi konusunda azami özenin gösterilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir denilmiştir.

Yine; Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin HİTAP veri tabanına zamanında girilmediği, geç kalındığı veya sehven unutulduğu takdirde, Sosyal Güvenlik Müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarının nasıl ödeneceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/07/2017 tarih ve 10436744 sayılı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda HİTAP idari para cezalarının hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın ilgili mevzuat çerçevesinde kişilerin kusurlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla cari yıl bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerektiğini bildirmiştir.

Buna göre; Sosyal Güvenlik Müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarının kasıt, kusur ve ihmali bulunanları ayrıca rücu edilmesi kaydıyla harcama birimlerinin ilgili hizmet tertibindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden, ilgili hizmet tertibi ile ilişkilendirilmeyenlerin ise Görev giderlerinden karşılanması gerekir denilmiştir.

Yukarıda belirtilen sorumluluk ve idari para cezası ile ilgili hükümlerinden dolayı  bu iş ve işlemleri yapan Personellerin mağdur olduğu ve personeller üzerinde baskı oluşturduğundan HİTAP iş ve işlemlerini sayılan nedenlerden dolayı personellerin yapmak istemedikleri, bu nedenle iş barışının ve personelin motivasyonun bozulduğu görüldüğünden; HİTAP e-personel Yöneticisi Kurum Amiri olduğu halde, Memura görevlendirme yazısı yazıp , sorumluluğu memura vererek üzerlerinden attığı, bundan dolayı öncelikle Bu işi yapan; Görevli memurun özel hizmet tazminatı ve temininde güçlük zammının %50 artırılması ve yanödeme göstergelerinin değiştirilmesi yerinde olacaktır.

HİTAP Kullanıcısı olarak MEBBİS üzerinde Hitap sorumlusunun belirlenerek Kurumda  Hitap kullanıcısından başka kimsenin modüle ulaşamaması, HİTAP  Modülünün sadece bu işi yapan memura açık olması başkası tarafından sehven ekleme veya silme yapılmasının engellenerek HİTAP modülünün sağlıklı bir şekilde işlevini yürütmesi sağlanacağından, böylece bahsi geçen idari para cezalarının Kuruma ve Hitap İşleminden sorumlu memura ayrıca bir külfet getirmeyeceği bu uygulamanın sendikamızca daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Buna göre yukarıda belirttiğimiz sıkıntıların giderilerek, HİTAP ve MEBBİS veri girişi yapan Memurların başka işve işlem yapmadan sadece bu veri girişlerini yapmalarının sağlanması, özel hizmet tazminatı ve temininde güçlük zammının %50 artırılması ve yan ödeme göstergelerinin değiştirilmesi taleplerini içeren resmi yazımızı Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettik.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture

+