DEMİREL : “2021 KARİYER HEDEFLERİMİZ; MEMURLUK, ŞEFLİK, SAYMANLIK, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARINI AÇMAKTIR!”

DEMİREL: “2021 KARİYER HEDEFLERİMİZ; MEMURLUK, ŞEFLİK, SAYMANLIK, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARINI AÇMAKTIR!”

 

Kişinin bilgi, beceri, yetenek ve eğitim durumlarına uygun kadroların altında çalıştırılmaması için mesleki nitelikteki artışın, eğitim ve akademik bilgi seviyesinin yükselmesinin sonucu olarak ulaşmak istediği katmanlara ve sınıflara yükseltilmesine kariyer denir.

 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere; bulunduğu kadronun gerektirdiği bilgi, yetenek ve eğitim durumlarının üzerinde olan çalışanın bir üst kadroya geçebilmesinin önünde varsa engelleri kaldırıp çalışanın bulunduğu konum ve kadroda mutlu olabileceği ve daha hevesle, hırsla ve heyecanla çalışabileceği sistemi kurmak ve çalışır ve güvenli kılmaktır.

 

TEÇ-SEN olarak Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının kariyer hakkını kullanması, görevlerinde ilerlemesi ve bulunduğu kadro ve konumdan mutlu olması için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları süreçlerinin işletilmesi, yürütülmesi ve aksaklıkların giderilmesi ve tıkanan kanalların açılmasından kendimizi bizzat sorumlu görmekteyiz ve bu görevi de layıkıyla yapıyoruz.

 

 Gecikmeli de olsa Pandemi nedeniyle ertelenen ve 02-03-04 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan unvan değişikliği sınavının ardından yukarıdan aşağıya olmak üzere şube müdürlüğü, şeflik, saymanlık ve memurluk sınavlarının yapılarak üst kadroda boşalan kadrolara alt kadrolarda çalışanın yükselmesini sağlamak gerekir. Bu vesile ile Milli Eğitim Bakanlığında yapılması gereken sınavların bu döngü etrafından zamanları belirlenerek bir takvim içinde yapılması ve bu durumun süreklilik arz etmesi ve çalışanlara güven vermesi bir ihtiyaçtır.

 

2021 TEÇ-SEN Kariyer Hedefimiz ise Eğitim çalışanlarının KARİYER yapması ve Milli Eğitim Bakanlığının da insan kaynağı yaratması için Şube Müdürlüğü, Şeflik,  Saymanlık, Memurluk sınavlarının yapılması ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının “belirsiz” yapıdan, “belirli” yapıya dönüştürülmesi olacaktır.

 

TEÇ-SEN GENELBAŞKANLIĞI


+