Unvan Değişikliği Sınavında Eğitim Çalışanlarının Bileklerinin Hakkıyla Aldıkları Yazılı Sınav Puanını Sözlü Sınavda Leş Kargalarına Yedirmeyiz.

Ertelenen Unvan Değişikliği Sınav sürecinin daha fazla uzamaması için sendikamızca gerek Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerek Personel Genel Müdürlüğü nezdinde geçen süre zarfında adeta mekik diplomasisi yürütülmüş, Unvan Değişikliği Sınavının Bakanlığımıza Bağlı E-Sınav Merkezlerinde E-Sınav şeklinde yapılabileceğini bu şekilde hem sınav maliyetlerinin düşürüleceğini hem de sınavın bir an önce yapılabileceğini sendika olarak yine ilk olarak biz ifade etmiştik.

Yine Unvan Değişikliği Sınavının 81ilde E-Sınav Şeklinde Mart ayının ilk haftasında yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’nca planlama yapıldığını da yine ilk olarak biz duyurmuştuk.

Sınav tarihi ve şeklinin belirlenmesinin ardından, şimdi de eğitim çalışanları arkadaşlarımızdan Sözlü Sınav Olacak mı? Nasıl Olacak? Hakkımız Yenir mi? Soruları gelmeye başladı.

Bu soruya; Evet Yönetmelik gereği Unvan Değişikliği Sınavı’ndan sonra sözlü sınav yapılacak. Diyebiliriz.

Şimdi burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Yönetmelik Değişikliğinden sonra ilk Görevde Yükselme Sınavı Aralık2018 tarihinde yapıldı. Sendikamızı takip edenler bilir o dönem Sözlü Sınavın, Yazılı Sınav Puanı=Sözlü Sınav Puanı şeklinde yapılması için bir yıl gibi bir süre uğraşmış ve başarılı olmuştuk.

http://www.tec-sen.org/haberdetay.aspx?hid=886

Tabi biz eğitim çalışanlarının hakkını yedirmemek için gece gündüz çaba gösterip uğraşırken, birileri de ben sözlü sınavda senin işini ayarlarım diyerek üye avcılığı yapmaktaydılar. Bugün de aynı tiplerin piyasaya çıktığını eğitim çalışanlarını kandırarak umutlarını sömürerek yine üye avcılığına soyunduklarını şimdiden müşahede etmeye başladık.

Eğitim çalışanları müsterih olsun. Tüm konsantrelerini önümüzde ki sınava versin. Buradan yine söz veriyoruz. Unvan Değişikliği Sınavı içinde Yazılı Sınav Puanı=Sözlü Sınav Puanı olacaktır. Geçmişte Eğitim Çalışanlarının bileklerinin hakkıyla aldıkları yazılı sınav puanını sözlü sınavda Leş Kargalarına Yedirmedik yine YEDİRMEYECEĞİZ.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+