İş Güvenliği Uzmanlığı Görevlendirmelerinde Öncelik Eğitim Çalışanlarına Verilmelidir.

30 Haziran 2012 tarih ve28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İlgili kanunun İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 6. Maddesinin a bendinde işverenin Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre iş güvenliği uzmanı görevlendirmeleri yapılmaktadır.

İl/ ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan memurlar arasında İş güvenliği uzmanı belgesine sahip personeller olduğu durumlarda, mevcut milli eğitim personeli eliyle bu görevi yürütmek dururken bazı il/ ilçe milli eğitim müdürlüklerinin okullardan isg uzmanı belgesine sahip öğretmenlerin görevlendirildiği sendikamıza iletilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Oysaki 6331 sayılı kanunun 6. Maddesinde “Çalışanları” ifadesine yer verilmesine rağmen çoğu müdürlükte bu görev okullardan öğretmen görevlendirmesi yapılarak ifa edilmektedir.

Hal böyle olunca; Okullardan öğretmen görevlendirmesi yapıldıktan sonra öğretmene haftada 18 saate kadar ek ders ücreti ödemesi yapılmaktadır, bunun yanında da iş güvenliği uzmanı görevinden dolayı ayda 80 saate kadar isg ücreti ödemesi yapılmaktadır, Bir bakıma öğretmen personelin yerine il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli ve gerekli belgeye sahip memurlara bu görev verilirse ekstradan ek ders ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Yine buradaki bir diğer önemli husus ise öğretmeni dersinden aldığımız için yerine ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu iki durumda da ekstradan kamu zararı oluşmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenle; kamu zararına yol açmamak adına il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olan personele öncelikle İş Güvenliği Uzmanı görevlerinin verilmesini, müdürlük bünyesinde gerekli belgeye sahip personel bulunmaması halinde öğretmenlerden görevlendirme yapılması yönünde uygulama yapılması için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bilgilendirilmesini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi olarak talep ettik.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ 


picture

+