Aşılamada Eğitim Çalışanlarının Kapsam Dışı Bırakılması İzaha Muhtaçdır.

Bilindiği üzere COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş olup bu gruplar https://covid19asi.saglik.gov.tr/adresinde yayınlanmıştır.

Yayınlanan listede öncelikli olarak aşılanacak kurumlar ve çalışanları İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı vb. tarif edilerek adı sayılan bakanlıkların tüm personelini kapsayacak şekilde aşılama öngörülmüştür

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumları için eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)tanımlaması yapılmış olduğundan, bu haliyle okul ve kurumlarımızda görev yapan G.İ.H.,Y.H.S.,T.H.S.,S.H.S.,4/B sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının aşılamada kapsam dışı bırakılmış olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki Okul ve kurumlarımızda devam etmesi muhtemel eğitim öğretim faaliyetinin tam göbeğinde yukarıda belirttiğimiz hizmet sınıfları bulunacaktır. Okul ve kurumlarımızın idari hizmet ve özellikle temizlik ve hijyenini sağlayan eğitim çalışanlarının aşılama listesinde bu haliyle kapsam dışı bırakılmasının pek de makul ve geçerli bir nedeni bulunmadığı ortadır.

Şöyle ki; eğitim çalışanlarının okul ve kurumlarımızın ortak kullanım alanlarından sorumlu ve ortak kullanım alanlarına birebir temas eden yegane personeller olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. 

Bu nedenle; https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinde yayınlanan listenin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili olan kısmının tüm bakanlık personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi, bu yönde uygulama yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na resmi talepte bulunulmuştur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture

+