Vergi Dilimi Oranları Acilen Güncellenmelidir. Memur Yılın İkinci Yarısında Zam Alamıyor.

2020 yılı ilk altı ayında enflasyon oranı 5,75 olarak gerçekleştiğinden verilen ilk altı aylık %4 maaş zammına ilaveten 1,75 enflasyon farkı ile ikinci altı ayında %4 + 1,75 =%5,75 olarak Tüm Kamu Çalışanlarının Maaşlarına yansımıştı. 2021 Yılının İlk altı ayında %3 maaş zammına ilaveten 2020 Yılı ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon farkı Ocak ayı itibarı ile %4.33 enflasyon zammı olarak gerçekleşti. Buna göre Kamu Çalışanlarına 2021 yılı 15 Ocak itibarı ile %3+%4,33=%7,33 maaş zammı gerçekleşecektir.

2021 Yılında enflasyon farkı dahil Memur maaşlarına yapılan %7,33 zamma göre Memurların Vergi Dilimi arasındaki fark tabloda gösterilmiştir.

UNVAN

2021 Ocak Brüt

2021 Ocak Matrah

2021 Ocak Net

2021 Temmuz Brüt

2021 Temmuz Matrah

2021 Temmuz Net

2021 Temmuza Kadar Ki Matrah

Yılın 2. Yarısında %20 ye girmek için kalan matrah

2021 Yılı sonu %3 lük zam itibarı matrah

Şube Md.1/4 Eşi Çalışıyor

9.850,80

2.719,67

7.307,24

10.146,32

2.801,26

7.526,46

16.318.02

7.681,98

33.125,58

Şef 4/2 Eşi Çalışıyor

7.132,44

2.404,18

4.958,70

7.346,41

2.476,31

5.107,46

14.425,08

9.574,92

29.282,91

V.H.K.İ ve Bils.İşl.2/3 Eşi Çalışmıyor 3 Çocuk

7.800,94

2.584,23

4.958,70

8,034.97

2.661,76

5.896,19

15.505,38

8.494,62

31.475,92

Memur ¼ Bekar

7.423,26

2.544,23

4.921,80

7.645,96

2.620,56

5.069,45

15.265,38

8.734,62

30.988,72

Teknisyen ¼ Eşi Çalışmıyor

8.689,18

2.624,06

6.216,58

8.949,86

2.702,78

6.403,08

15.744,36

8.255,64

31.961,05

 

 

Hizmetli Eşi Çalışmıyor 1 çocuk

5.730,80

 

2.226,08

4.570,36

5.902,72

2.292,86

4.707,47

13.356,48

10.643,52

27.113,65

Brüt ücretten; sigorta primleri ve vergiler düşülerek net maaşlar hesaplanmaktadır. Çalışanlar yıla yüzde 15 oranında vergi kesintisiyle başlarken ilerleyen aylarda vergi oranları yüzde 20 ve daha yüksek oranlara (yüzde 27, 35 ve 40) çıkabiliyor. Artan vergi oranlarıyla brüt maaştan kesilen vergi de arttığından çalışanın eline geçen net maaş da otomatik olarak azalıyor.

Buna Göre Kamu Çalışanları ; 2021 yılının ikinci altı ayında yapılacak olan %3 lük zammı da dahil ettiğimizde ortalama 2021 yılı Ekim Ayında %20 lik vergi dilimine girmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca Gerek M.T.S.K sınavında gerekse Açık Lise vb. sınavlarda görev alanlar maaş dışı gelirden dolayı Şube Müdürleri 2021 Yılı Temmuz ayı, Şef Eğitim Çalışanları Ağustos ayı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Eylül aylarında daha erkenden vergi dilimine girmektedirler.

Tüm Kamu Çalışanları için Yıllık Gelir vergisi diliminin 24.000 TL den 40.000 TL ye kadar oranı için, Gelir Vergisi kesintisinin %15 olarak sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yılın ikinci diliminde memur ZAM yerine HiÇ almaya devam edecektir.

TEÇ-SENGENEL MERKEZİ


+