16 HAZİRAN'IN KAMU ÇALIŞANLARI GÜNÜ OLMASI İÇİN TALEPTE BULUNDUK

  16 HAZİRAN GÜNÜNÜN "KAMU ÇALIŞANLARI GÜNÜ" OLARAK İLAN EDİLMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK.

16 Haziran gününün "Kamu Çalışanları Günü" olarak ilan edilmesi için Sendikamız Genel Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başbakanlık Makamına ve Bakanlar Kuruluna resmi talep yazısı yazıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan sendikamız Genel Sosyal İşler Başkanı Mustafa TÜRKER "Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hukuk Devletidir. Ayrıca Kamu Çalışanları Devletin en asil çalışanlarıdır. Kamu çalışanlarının sosyal hak ve menfaatlerinin, sorunlarının tartışmaya açılması, birlik ve beraberlik içinde ortak bir zeminde ve ortak bir platformda buluşması kaçınılmaz bir sondur. Bu sebeple 16 Haziran Gününün "Kamu Çalışanları Günü" olarak ilan edilmesi için gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Tüm Kamu Çalışanlarına Hayırlı olmasını temenni ederim." Dedi.

.........................BAŞKANLIĞINA

................................MAKAMINA

............................. BAKANLIĞINA

              ANKARA

            Ülkemizde, devlet kurumlarında görev yapan kamu çalışanları ödev ve sorumluluk bakımından riskli, çalışma şartları açısında zorlu ve özlük hakları bakımından geri planda bırakılmış devletin asli unsurlarıdır.

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirli kriterlere ve özelliklere göre istihdam edilen kamu çalışanlarının sistem içindeki sorunlarını dile getirmesi, sevinçlerini paylaşabilmesi ve ortak bir zemin ve ortak bir platformda hareket edebilmesi sosyal devlet ilkesinin gereğidir.

            Birlik ve beraberliğimizin temeli olan Belirli gün ve haftaların Türk Milletince günün mana ve önemine yakışır şekilde kutlanması veya yas tutulması geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın bilinçli yetiştirilmesinin en önemli ayağıdır. Bu sebepledir ki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası, Şehitler günü,  Engelliler haftası, Çevre Koruma Haftası, İşçi Bayramı, Dünya Barış günü, Anneler günü, Öğretmenler günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı v.b. günler ulusumuzca büyük bir coşku ve katılımla kutlanmaktadır.

            Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden, asil duruşuyla her zaman devletimizi onurlandırmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlılık yemini etmiş olan Kamu Çalışanlarının; kamu çalışanı olmanın faziletini, geçmişten bugüne kamu çalışanlarının tarihçesini, kamu çalışanlarının ülkemize katkısını, kamu çalışanlarınca yaptırılan okul/kurum, hastane v.b. tanıtımını, kamu çalışanlarının sosyal aktivitelerini, kamu çalışanlarının özlük ve mali haklarının ve sorunlarının anlatılmasını ve birlik içinde demokratik haklarını kullanabilmesi için 16 HAZİRAN GÜNÜNÜN "KAMU ÇALIŞANLARI GÜNÜ" olarak ilan edilmesi, kamu çalışanları için atılmış önemli bir adım olacaktır.

            Bilgilerinizi ve 2008 yılından başlamak üzere her yılın Haziran ayının 16'ncı günün "KAMU ÇALIŞANLARI GÜNÜ" olarak belirlenerek, etkinlik takvimine alınması hususunda gereğini arz ederim.

S.Burçin POYRAZ                                                                Ümit DEMİREL

Genel Sekreter                                                                      Genel Başkan

DAĞITIM :1- TBBM Başkanlığına

                 2- T.C.Başbakanlık Makamına

                 3- T.C Bakanlar Kuruluna

picture

+