DEMİREL : “UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI “E-SINAV” TALEBİMİZ MASADADIR.!”

DEMİREL : “UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI “E-SINAV” TALEBİMİZ MASADADIR.!”

MEB Unvan Değişikliği sınavının ertelenmesi ve akabinde sınavın tekrar ne zaman yapılacağı konusunda üzerindeki sendikamız çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü İle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görüşmelerimiz olumlu yönde ilerlemektedir.

MEB Unvan değişikliği sınavının “E-SINAV” olarak 81 İl’de yapılması ve farklı kadrolar için farklı oturum şeklinde yapılması ile ilgili teklifimizin değerlendirme aşamasından geçmiş olup E- Sınav teklifimizin çalışmalarına geçilmiştir. E-Sınav çalışması kapsamında; Her kadro için oturum hesaplaması ve e-sınav merkezlerinin aday sayısını karşılayıp karşılamayacağı ile ilgili senaryolar çalışılmaktadır. Bu senaryoların çalışılması Milli Eğitim Bakanlığının Unvan değişikliği sınavını E-Sınav olarak yapma isteğinin göstergesidir.

Türkiye’de ilk defa bir “YARIŞMASINAVI” E-Sınav ile ilgili yapılacak olması reform niteliğindedir. Çünkü bu sınavın başarıyla tamamlanması durumunda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan diğer “Yarışma Sınavlarının” da e-sınav yapılmasının önü açılacaktır.

Klasik sınav sisteminin baskı-sevk işlemleri sona erecektir. Bu durumda sınav ücretlerinin maliyetini100 birimden 20 birime kadar düşmesine neden olacaktır. Başka bir deyişle sınav maliyetleri %80 oranında düşecektir. Ayrıca sınav baskı ve sevk süreleri uzundur. E-sınav ile baskı ve sevke ihtiyaç kalmayacak ve sınavın yapılması ve sınav sonuçlarının açıklanması hızlı ve etkin olacaktır ve sınav itirazları da daha hızlı değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

TEÇ-SEN olarak 12 yılda 1 kez yapılan MEB Unvan Değişikliği sınavının hızlı ve etkin bir şekilde E-SINAV olarak yapılması ile ilgili TEÇ-SEN taleplerimizin masada olması ve çalışılması memnun edicidir.

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+