Şeflerin Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Oranları Artırılmalıdır.

Şeflerin Ek Ödeme ve Özel HizmetTazminatı Oranları Artırılmalıdır.

 

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameile kamuda aynı sınıf ve unvanda görev yapan kamu çalışanları arasında oluşmuşücret farklılıklarının ortadan kaldırılması amaçlanmış, Bakanlıklar arasındafarklılık arz eden ek ödeme oranları her unvan için eşitlenmeye çalışılmıştır.

Ancak amacı itibariyle çok yerindeolan bu düzenleme maalesef şef eğitim çalışanları açısından mağduriyetleroluşturmuştur. Şöyle ki; unvanlar arasındaki hiyerarşik yapıda şefler, şubemüdüründen sonra gelen ana kademe yöneticilerdir. Yine şefler kendisinden sonragelen unvanların da üzerinde yer alan bir pozisyonda sorumluluk ve yetkiverilmiş personellerdir. Kamuda görev yapan personellerin maaş farklarınıoluşturan en önemli kalem de ek ödeme oranlarıdır. Maalesef ek ödeme oranlarıbelirlenirken şefler ile bir üst unvanı şube müdürleri arasında ki denge makasışeflerin aleyhine bir şekilde açılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevyapan ve aynı maaş derecesinden maaş alan farklı unvanların ek ödeme oranlarıve aldıkları aylık ücretler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

UNVAN

 

EK ÖDEME ORANI

EK ÖDEME TUTARI

AYLIK NET TUTAR

HİZMETLİ

3//3

90

1.320,64 

3.853,59 

MEMUR

3//3

100

1.467,38 

4.105,58 

TEKNİSYEN

3//3

110

1.614,12 

4.587,90 

ŞEF

3//3

105

1.540,75 

4.682,81 

ŞUBE MÜDÜRÜ

1//1

170

2.494,55 

6.589,30 

 

Görüleceği üzere şeflerin bir altunvanı ile arasındaki aylık maaş farkı 94TL, bir üst unvanı ile maaş farkı 1.907TL dir.

 

Yine, şeflerin aylık maaşkalemlerinden olan özel hizmet tazminatı oranları Bakanlıklar arasında değişimgöstermektedir. Örnek vermek gerekirse; Milli Eğitim Bakanlığında görev yapanŞef'in Özel Hizmet Tazminat Oranı 70 iken Adalet Bakanlığındaki Şef'in ÖzelHizmet Tazminat Oranı 120'dir. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan bir şef, AdaletBakanlığı’nda aynı derece kademede görev yapan bir şefe oranla aylık 733 TL daha az ücret almaktadır.

Eşit işe eşit ücret prensibindenhareketle Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan şef eğitim çalışanlarının hemkurum içinde hem de aynı unvanda farklı kurumlarda görev yapan unvandaşlarıylaarasında bulunan ücret adaletsizliğinin giderilmesi elzem hale gelmiştir.

Bu Sebeple; Kamu Kurum veKuruluşlarında eşit işe eşit ücret kapsamında Üçüncü Derece üçüncü kademede"ŞEF" olarak görev yapan personellerin "EK ÖDEME ORANININ EN AZ170" ve "ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANININ EN AZ 135" olarakbelirlenmesi, kurum içi ve kurumlar arası ücret adaletsizliğini ortadankaldıracak bir düzenleme olacaktır. 

Şef eğitim çalışanlarının ek ödemeve özel hizmet tazminatı konusunda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıylagerekli çalışmaların yapılmasını içeren resmi yazılarımız Cumhurbaşkanlığı’nave Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

 

picture picture picture picture

+