TEÇ-SEN 5. Olağan Genel Kurulumuz 13-14 Mart 2021 Tarihinde Yapılacaktır.

DUYURU ve iLAN


Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı’nın Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi konulu genelgesi ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle; Sendikamızın 26/27 Aralık tarihinde yapılması planlanan 5. Olağan Genel Kurulunun;

13-14 Mart 2021 tahinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20-21 Mart 2021 tahinde yapılmasına genel merkez yönetim kurulunun 11/12/2020 tarih ve 114 Sayılı kararı ile karar verilmiştir.


(TEÇ-SEN)

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDIKASI 

5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezinin 5. Olağan Genel Kurulu 13 Mart 2021 Cumartesi gündem maddesindeki konuları görüşmek ve 14 Mart 2021 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında 5. Olağan Seçimi olmak üzere Büyük Anadolu Otel Büğdüz Mh. Akyurt/Ankara adresinde belirtilen gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 Mart 2021- 21 Mart 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında Teç-Sen Genel Merkezi Kültür Mh. Mediha Eldem Sokak 71-9 Çankaya adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:

13-14 MART 2021 TEÇ-SEN 5. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve yoklama

2-Kongre Divan Başkanlığı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Genel Başkanın Konuşması

5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlanın Okunması ve aklanması

6-Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Aklanması

7-Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

8- Konuşmalar.

9-Zorunlu Organların Seçimi (14 MART 2021)

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış

İLAN OLUNUR

+