Engelliden Hizmetli Olmaz Kanun Teklifimizi Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye gönderdik.

Engelliden Hizmetli Olmaz Kanun Teklifimizi Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye gönderdik.

 

Ülkemizin tamamında, pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında, her türde engel grubuna mensup çeşitli hizmet sınıflarında Aralık 2020 itibariyle 57 bini aşkın engelli kamu çalışanı mevcuttur.

Atalete terk edilmiş, ön yargılar sebebiyle vasatın altında bir görev ile vazifelendirilmiş, kapasite ve becerileri görmezlikten gelinen pek çok engelli kamu çalışanı mevcuttur. Söz konusu çalışanlara sahip oldukları bilgi, beceri ve kapasite ölçüsünde bir görev tasarımı yapılarak, hak ettikleri muameleyi görmeleri, ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin bir gereğidir.

Engelli bireylerin istihdam edilmesi kadar, istihdam edilenlerin iş sürecine dahil edilmesi de önem arz etmektedir.

 

            Bu bağlamda Engelli Hizmetli personelin sınavsız bir şekilde memur kadrolarına geçirilmesi için Kanun Teklifi önerimizi Cumhurbaşkanlığına, TBMM’ye ve Siyasi parti Grup Başkanlıklarına gönderdik.

 

 

            TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ-ENGELLİLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 


+