"Engelsiz Bir Yaşam İçin.. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Sorunların Çözümü İçin Fırsattır.!"


TEÇ-SEN:"Engelsiz Bir Yaşam İçin.. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Sorunların Çözümü İçin Fırsattır.!"

Engelli vatandaşlarımızın ve eğitim çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi,sorunlarının çözümü ve tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından, 3 Aralık Dünya Engelliler günü büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda engelli vatandaşlarımız içerisinden merkezi sınavlarla kamuda engelli personel istihdamı hız kazanmıştır. Bu durum sevindirici olmakla birlikte,özellikle engelli eğitim çalışanlarının, işe alım ve akabinde görev verilmesi konusunda özür durumlarının göz önünde bulundurulması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda kanun, yönetmelik ve genelge hükümleri çok açık olmasına rağmen, engelli eğitim çalışanlarına zaman zaman engel oranlarıyla bağdaşmayacak görevler verildiği de sendikamıza iletilen sorunlar arasında bulunmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan engelli eğitim çalışanlarına sendikamızla irtibata geçmeleri durumunda gerekli hukuki yardım süratle verilecektir.

Yine,2002/58 sayılı Başbakanlık genelgesinin "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır."Hükmü gereği 3 Aralık 2020 tarihinde tüm engelli eğitim çalışanlarının idari izinli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Engelli tüm vatandaşlarımıza ve eğitim çalışanlarına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle saygı ve sevgilerimizi sunar, sendika olarak her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isteriz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+