TEÇ-SEN Genel Kurul (Büyük Kurultay) İlanıdır

(TEÇ-SEN)

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDIKASI 

5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezinin 5. Olağan Genel Kurulu 26 Aralık 2020 Cumartesi gündem maddesindeki konuları görüşmek ve 27 Aralık 2020 Pazar günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında 5. Olağan Seçimi olmak üzere Büyük Anadolu Otel Büğdüz Mh. Akyurt/Ankara adresinde belirtilen gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 02 Ocak 2021- 03 Ocak 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında Teç-Sen Genel Merkezi Kültür Mh. Mediha Eldem Sokak 71-9 Çankaya adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:

26-27 ARALIK 2020 TEÇ-SEN 5. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve yoklama

2-Kongre Divan Başkanlığı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Genel Başkanın Konuşması

5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlanın Okunması ve aklanması

6-Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Aklanması

7-Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

8- Konuşmalar.

9-Zorunlu Organların Seçimi (27 Aralık 2020)

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış

İLAN OLUNUR

+