Unvan Değişikliği Sınavı Tereddüt Edilen Konuları Milli Eğitim Bakanlığına İlettik!

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarına kariyer imkanı tanıyan ilgi (b) kılavuz yayımlanmış olup eğitim çalışanları adına unvan değişikliği sınavının açılmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya SELÇUK nezdinde tüm bürokratlarımıza, hizmetlisinden memuruna, şefine eğitim çalışanlarının tümüne teşekkür ederiz. 

            06 Aralık 2020 tarih ve saat 10:00’dayapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili sendikamıza gelen şikayetler ve tereddütler aşağıya başlıklar halinde çıkarılmıştır.

 

1-    Unvan Değişikliği sınavına üst öğrenimi bitiren ancak üst öğrenimden yeterli kontenjan olmaması v.b nedenlerle alt öğrenimden sınava girmek isteyen eğitim çalışanlarının sınava alt öğrenimden girip giremeyeceği, (Örnek : Düz Lise Mezunu olup Ön Lisans (Tekniker) Bilgisayar Bölümü Mezunu olan eğitim çalışanı Bilgisayar Teknisyenliği Sınavına Katılıp Katılamayacağı)

2-    Unvan Değişikliği Sınavına girecek eğitim çalışanlarının hesap makinesi kullanıp kullanamayacağı,

3-    İlgi (b)Kılavuzda ihtiyaç duyulan genel kontenjanların verilmiştir. İl kontenjanlarının yayımlanıp yayımlanmayacağı,

4-    2015 Unvan Değişikliği Sınavından yer alan ve ancak bu kılavuzda yer almayan alanlarınaçılıp açılmayacağı,

5-    Başvuru işlemlerinin 1 gün Geç Başladığı İçin Uzatılıp Uzatılmayacağı,

Konusundaki tereddütlerin Milli Eğitim Bakanlığımızca giderilmesi hususunda;

           

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


+