DEMİREL: “4B’li Kamu Çalışanlarının Kariyer Sorununa Kalıcı Çözüm Üretebiliriz. Cumhurbaşkanımıza Yeni Projemizi İlettik!”

DEMİREL: “4B’li Kamu Çalışanlarının Kariyer Sorununa Kalıcı Çözüm Üretebiliriz. Cumhurbaşkanımıza Yeni Projemizi İlettik!”

Bilindiği üzere, Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun istihdamının sağlanması, kariyer yapabilmesi ve mesleğinde ilerlemesi sorunu devam etmektedir.

Bu konuda talebimiz 4/B’li kamu çalışanlarının kariyer yapmalarının önündeki bariyerlerin kaldırılması veya kanalların açılması yönündedir. Teç-Sen olarak 4/B’li kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü üzerinde ARGE çalışmamız devam etmektedir. 4B statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının “Kariyer Sorunu” başlıklı çalışmamızın sonuçları ve yeni projemiz Cumhurbaşkanlığımıza resmi olarak iletilmiştir.

Söz konusu çalışmamızın genel hatları “EĞİTİM DURUMU” üzerine kurgulanmıştır. 4A kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının görevlerinde ilerlemesi, kariyer yapması, unvan değiştirmesi işlemleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır. Bakanlıklar ise kendi personellerinin kariyer imkanı için çerçeve yönetmeliğe uygun olarak kendi yönetmeliklerini çıkarmaktadır.

 4B kadrosu, 4A kadrosu gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilmektedir. 4A kadrosunda görev yapan kamu çalışanları ile aynı işi yapmaktadır. Bu sebepten dolayı aynı işi yapan 4B statüsündeki kamu çalışanlarının çalışma hukuku gereği kariyerleri düzenlenmelidir ve görevlerinde yükselmeleri ve unvanlarını değiştirmelerine imkan tanınmalıdır.

 

Omurgasını oluşturmadığımız, sistemini kurmadığımız ve akıl ve mantık süzgecinden geçirip çalışanın ihtiyaçlarına göre hükümler tesis etmediğimiz bir düzenin çalışması mümkün değildir. Bu nedenle Teç-Sen Arge Birimi tarafından hazırlanan 4B’li Sözleşmeli Personellerin Kariyer Basamaklarının düzenlemesi için;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve yönetmelik hükümlerine 4B’li kamu çalışanlarının “Kariyer Basamakları” eklenmesiyle sorunun çözüme kavuşacağına inanıyoruz.


TALEP : Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve 4-B sınıflarında görev yapan kamu çalışanlarının kariyer basamağı hükmünün eklenmesi.

4-BSınıflarında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının Kariyer Basamağı

1-     Sözleşmeli İdari Destek Personeli olanlar için;

a)      Ön Lisans ve üzeri okul mezunu olanlar için her yılın Kasım Ayı içinde  Sözleşmeli İdari Büro Personeli olması için başvuru alınması,

b)     Mezuniyet Belgesi ile başvuru yapan Sözleşmeli İdari Destek Personellerinin Ocak ayı sözleşmesinin “Sözleşmeli İdari Büro Personeli” olarak yenilenmesi,

2-     Sözleşmeli İdari Büro Personeli olanlar için;

a)      Ön Lisans ve üzeri okul mezunu olanlar ve sözleşmeli idari büro personeli olarak görev yapanların 4A Memurluk kadrosuna geçmesi için tek sayılı yılların Eylül ayında “Sözleşmeli Personel Memurluk Görevde Yükselme Sınavı” Yapılması,

b)    Görevde yükselme sınavında en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak başvuruların alınmasına ve ilan edilen kadroların tamamı dolana kadar atama işlemlerinin yapılması,

 


+