Engelli Personel İçin İdari İzin Talep Ettik

        TEÇ-SEN Engelli Komisyon Başkanlığımıza gelen yoğun talepler sonucunda, TEÇ-SEN Genel Merkezi olarak Engelli personelin yeniden idari izinli sayılması için Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkanlıkları nezdinde girişimlerimizi başlattık.

        Dünya genelinde gelişen Koronavirüs pandemisi, BM Engelli Hakları Sözleşmesi bağlamında;engelliler için önemli ölçüde yüksek riskli ve insani acil bir durumdur.Sözleşmenin “risk durumları ve insani açıdan acil durumlar” başlıklı 11.maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti, koronavirüs pandemisinin sürdüğü süreç içinde engellilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dâhil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

        5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun “istihdam” başlıklı 14. maddesinde;  çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamayacağı ve çalışan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 10; engelliler için alınacak önlemlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağını hüküm altına alırken, madde 50; “Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel korunurlar” ifadesi ile engelli çalışanları güvence altına alır.

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında önetmeliğin 16. maddesine göre engelliler, engelliliği artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamazlar.

        Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesine göre; "işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Risk değerlendirmesi yapılırken, engelli çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupları dikkate alır." denilmiştir.

         Ayrıca 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı İdari İzin yazınıza istinaden engelli çalışanlara idari izin verilmiştir.

        Söz konusu Sözleşme, Kanun, Anayasa, Yönetmelik ve Genelgeler gereği uzaktan çalışma yöntemi ile çalışabilecek durumda olan engelli personelin uzaktan çalışma yöntemi ile çalışması, uzaktan çalışma yöntemi ile çalışamayacak durumda olan engelli personelin ise koronavirüs pandemisi bitimine kadar idari izinlerinin yeniden sağlanmasını için Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkanlıklarına resmi başvurumuzu yaptık.

        TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

 

 


+