Süre Belirtilmeyen Geçici Görevlendirme İçin Mahkemeden Örnek İptal Kararı

İdarece yapılan görevlendirme işleminin geçici olduğu belirtilmiş olmasına rağmen; süresinin, sebebinin ve amacına ilişkin olarak somut ve objektif bir açıklama yapılmayan geçici görevlendirme işleminin iptali için üyemizi temsilen açtığımız davayı kazandık.

Bursa 3.İdare Mahkemesi verdiği kararda özetle:” idarenin söz konusu işleminde personel ihtiyacından bahisle görevlendirme işlemi yapıldığı belirtilmesine rağmen davacının ne kadar süre ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevlendirildiği konusunda bir bilgiye yer verilmemiştir.

 Bu durum gözetildiğinde söz konusu işlem ile davacının sürekli görevlendirme işlemine tabi tutulduğu değerlendirilmiştir.

Bu durumda, davalı idarece tesis edilen görevlendirme işlemine gerekçe olarak gösterilen personel yetersizliği ve ihtiyaç durumunun açıkça ortaya konulamadığı,26/02/2018 tarihli görevlendirme işleminde görevlendirmenin hangi amaçla ve ne kadar bir süre için yapıldığının belirtilmediği görülmekle, bu şekli ile işlemin hukuken kabul edilebilecek geçerli bir nedeninin olmadığı ve idari yargı mercilerince geçici görevlendirme için aranan koşul ve ölçütlerin olayda bulunmadığı sonucuna varılmakta olup; süresi idarece belirlenmemiş bir zaman diliminde asıl kadrosundan uzak tutulmasına yol açıcı olduğundan, asıl kadrosunun bulunduğu kuruma döndürülmesi gerekmekte iken başvurunun reddine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmiştir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture picture picture picture

+