M.E.B.Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasları Yayınladı.

M.E.B.Esnek Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esasları Yayınladı. Buna göre;

*Bakanlık Hizmetleri 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülecektir.

* Dönüşümlü Çalışma Planı illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından belirlenecektir.

* Uzaktan çalışma ile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilecektir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür.

* Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

a)     Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzeri olanlar,

b)     Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

c)     Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içersinde

İdari İzinli sayılacaktır.

*Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

* Uzaktan ve veya dönüşümlü çalışanlar, döküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmi e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlü olacaktır.

* İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ayrıca hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar,çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

*Covid-19 salgınına ait herhangi bir semptom taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilen personel, iyileştiğine ilişkin sağlık raporu olmadan çalışamaz,çalıştırılamaz veya iş yerine çağrılamaz.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+