DEMİREL: “17 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI E-SINAV MERKEZLERİNDE YAPILMALIDIR!”

DEMİREL: “17 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI E-SINAV MERKEZLERİNDE YAPILMALIDIR!”

 

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan YHS,GİH,SHS ve THS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının kariyer ve liyakat ilkesine uygun olarak mezuniyetlerine göre görevlerinde yükselmeleri ve unvanlarını değiştirmeleri için “Görevde Yükselme Sınavları” ile “Unvan Değişikliği Sınavları” Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır.

 

5 yıldır mezuniyetlerini tamamlayan ve unvan değişikliği sınavının açılmasını bekleyen binlerce eğitim çalışanları için eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele eden tek sendika olan TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak “MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ AÇILMASI” görüşmelerimizin tamamlandığını ve sınav tarihinin 17 EKİM 2020 olarak protokolün imzalandığını ve bu tarihte sınavın yapılacağını eğitim çalışanları ve kamuoyuyla paylaşmıştık.

 

Ancak, Ülkemizi ve tüm dünyayı saran COVİD19 salgını nedeniyle Mart ayından itibaren ülkemiz genelinde kısıtlamalar getirilmiş ve işyerlerinin kapanması ve sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte salgının önlenmesi için tedbirler alınmış olup planlanan sınavlar da ertelenmiştir.

 

TEÇ-SEN olarak 17 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği sınavının daha önce pandemi nedeniyle ertelendiği ve 5 yıldır bekleyen eğitim çalışanlarının beklentisinin karşılanması için Unvan Değişikliği Sınavının “E-SINAV MERKEZLERİNDE” yapılması talebimizi içeren resmi başvurumuzu Milli Eğitim Bakanlığına yapmıştık. Sendikamıza gelen bakanlık cevap yazısında talebimizin sınav komisyonunca inceleneceği hususu tarafımıza bildirilmiştir.

 

Bizim derdimizle eğitim çalışanlarının derdi hep aynı olmuştur. Ancak E-SINAV talebimizin karşısında olduğunu söyleyen,kopya çekileceğini ve online sınavın evde yapılacağını iddia edenlerin eğitim çalışanlarının sorunlarından, E-Sınav merkezlerinde e-sınavın nasıl olduğundan,milli eğitim bakanlığının geldiği teknolojik alt yapısından bihaber olduğunu net olarak görmekteyiz. Bu işler Eğitim çalışanlarını üye yaparken sayı olarak görenlerin, eğitim çalışanlarını idare-i maslahatçı politikalarla gütmeye çalışanların,siyasi ikbal peşinde koşanların ve siyasi gücün arkasında ahkam kesenlerin becereceği işlerden değildir. Bu konuların TEÇ-SEN yönetimlerinin usta olduğu işler olup kendilerine tavsiyemiz boylarını aşan işlere karışmamaları ve bildikleri gibi eski usul sendikacılık oyunlarına devam etmeleridir.

 

Unvan Değişikliği Sınavının E-Sınav merkezinde yapılması talebimizin nedeni bellidir. Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınavlarını E-Sınav merkezlerinde yapılabilecek kapasiteye ulaşmıştır ve Unvan Değişikliği sınavının E-Sınav olarak yapılması bir başlangıç olacaktır. 17 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavının ertelenmemesi için bu sınav E-SINAV olmalıdır ve E-Sınav olması durumunda devletimiz maddi anlamda da zarara uğratılmayacaktır.

 

Tüm bu nedenlerden dolayı 17 EKİM 2020 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavının “E-Sınav merkezlerinde”yapılması talebimizin kabul görmesi yerinde olacaktır.

 

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+