Cumhurbaşkanımıza, 4B Kadrosunda Görev Yapan Kamu Çalışanlarının 4A Kadrosuna Geçirilmesi İçin Resmi Talepte Bulunduk!

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞINA

            Kamu kurumlarında işçi olmayan ve sözleşmeli olarak daha önce 4/C kadrosunda çalışan ve 4/B kadrosuna geçen kamu görevlilerinin evveliyatına göre sorunları Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çözüme kavuşmuştur.

4/B kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının 4/A kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarıyla ücret makası da neredeyse kapanmış olup eşit işe eşit ücret ilkesine yakın hale gelmiştir.  Ancak söz konusu 4B kadrosunda görev yapan kamu görevlilerinin tayin hakkı, görevde yükselme hakkı, unvan değişikliği hakkı, izin haklarının bir sonraki yıla devri, farklı bakanlıklarda aynı kadrolarda farklı ücret uygulaması gibi çözümlenmesi sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini bekleyen zerre sorunlar kalmış olup 4B kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının 4A kadrosuna geçirilmesi önünde herhangi bir engel kalmamıştır.

4/B kadrosunda görev yapan kamu çalışanları ile 4/A kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının arasındaki farklıların kapanması ve ücret anlamında da eşitliğin sağlanması nedeniyle; 4B kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının 4A kadrosuna geçirilmesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini binlerce 4B’li kamu görevlisi umutla beklemektedir.  

Bilgilerinizi ve 4B kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının 4A kadrosuna geçirilmesi talebimiz hakkında gereğini arz ederim.

 

 Ümit DEMİREL

TEÇ-SEN Genel Başkanı


+