GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINDAKİ 70 PUAN ŞARTI KALDIRILMALIDIR.

70 PUAN ŞARTI OBJEKTİF DEĞİL !

Kamu çalışanlarının görevlerinde yükselmeleri, kariyer yapabilmeleri için yıllardır çeşitli yönetmelikler yayınlanmaktadır. Bu yönetmeliklerde, amir takdir hakkı, sicil notları ve sınavlar olmak değişik kriterler kullanılmaktadır.

Amir takdir hakkı ve sicil notları  objektif kriterlere dayalı olmadığından veya ölçülemediğinden üst unsur yerine alt unsur olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kariyer yapmak isteyen eğitim çalışanlarının öncelikle yönetmelik gereği görevde yükselme eğitimine daha sonra görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına girerek başarılı olması şartı aranmaktadır. Ancak başarılı olma şartının yönetmeliklerle 70 (yetmiş) puan olarak belirlenmiş olmasıda objektif bir yaklaşım değildir.

Çünkü; Sınavı kazanan (70 ve üzeri alan) aday sayılarının kurumların ilan ettiği boş kadro sayısının çoğu zaman altında kaldığı görülmektedir. Bu durumda hem kurum istediği verimi alamadığı gibi eğitim çalışanları arasında sürekli (boş kadro varlığından) sınav yapılacağı ümidi oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği saymanlık kadrolarının yarısından fazlası hala atama yapılamamıştır.

Sendikamızın teklifi; sınavları kazanma şartının ortadan kaldırılarak, en üst puan alandan başlamak üzere ilan edilen tüm kadrolar doldurulana kadar sınava giren adaylar arasından atama işleminin devam etmesidir. Herhangi bir sebeple atandığı kadroya yerleşmeyen adayların yerine yeniden tercih işlemlerinin yaptırılarak tam ve etkin bir verimlilik sağlanması şeklindedir. 

GENEL BAŞKANIMIZIN RESMİ TALEP YAZISI

picture

+