TEÇ-SEN: "Fazla Mesailerden Doğan İzin Hakkının Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler!"

Sendikamıza iletilen sorunlar arasında yer alan Fazla Mesai konusu eğitim sisteminin de değişmesi ile eğitim çalışanları için adeta angaryaya dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında çalışan personellerin 4+4+4 eğitim sistemi sonrası mesai saatlerinin farklılıklar gösterdiği ve özellikle ikili eğitim yapan okullarda çalışan hizmetli personelin giriş-çıkış saatlerindeki belirsizlik açıkça gözlenmektedir.

İlgi (a) Kanunun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir." Yine 178. Maddesinde "İlgi (a) Kanunun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir." Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." Denilmesine rağmen fazla çalışmaların izin olarak kullandırılma uygulamasında idarelerin keyfi davrandıkları personelin izin hakkını kullandırmadığı sendikamıza iletilen sorunlar arasında yer almaktadır.

Fazla Mesai Yapan Personelin İzleyeceği Yol İçin Tıklayınız.

+