BU TEKLİFE MEB SEVİNECEK


K
ADROSAL SORUNSAL, ÇÖZÜM MUAM(MASAL)

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL'in 02/01/2008 tarihli basın açıklamasında;" Eğitim Hizmetleri İş kolunda görev yapan eğitim çalışanlarının (Şef, Memur, Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi, Şoför, Aşçı, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis vb.) ücretlerle ilgili sorunlarının çözümlenmesi için defalarca deklarasyonunu yaptığımız çözüm önerileri kamuoyunca bilinmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığının bu sorunları çözmekteki gayreti ise gözlerimizi yaşartmaktadır." Dedi. Ayrıca "Eğitim Çalışanlarının tümü Maliye Bakanlığı personeli olsun." Dedi. Açıklamayı okumak için devamını okuya tıklayın.

KADROSAL SORUNSAL, ÇÖZÜM MUAM(MASAL)

Eğitim Hizmetleri İş kolunda görev yapan eğitim çalışanlarının (Şef, Memur, Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi, Şoför, Aşçı, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis vb.) ücretlerle ilgili sorunlarının çözümlenmesi için defalarca deklarasyonunu yaptığımız çözüm önerileri kamuoyunca bilinmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığının bu sorunları çözmekteki gayreti ise gözlerimizi yaşartmaktadır.

      Ek-Ders veya Eğitim Öğretim Tazminatı eğitim çalışanlarına neden verilmez?, eğitim çalışanlarının çocuklarına Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında neden kontenjan ayrılmaz?, eğitim çalışanının evlatlarına okul kayıtlarında öncelik tanınmaz ve ücret vermek zorunda kalır? Eğitim çalışanının servisi veya toplu taşıma indirimi yoktur? Eğitim çalışanının neden görev tanımları yoktur? Eğitim çalışanının çalışma saatleri belirsizdir? Eğitim çalışanının neden görev tanımı net değildir? Eğitim çalışanının neden atama ve yer değiştirme yönetmeliği yoktur?

         Bu sorulara Milli Eğitim Bakanlığının cevap vermeyeceğini biliyoruz ama biz yazmaktan, söylemekten, sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz... Sorunlar belli ise çözümler nerede aranmalıdır. Tabiî ki anlatmak istediğimiz sorunlarımızı anlayan bir BAKAN bulursak ona anlatmalıyız. O zaman mevcut hükümet içinde mali ve özlük hakları en iyi irdeleyen ve çözümleyen BAKAN KİM? Onu bulmak gerekiyor. Kamu çalışanları içinde en mutlu kesim MALİYE BAKANLIĞI çalışanları olduğuna göre, mutluluk sebeplerinin ise mali ve özlük hakların sağlam temellerle atılmış olduğunu görebiliriz.

         Peki! Maliye Bakanlığında görev yapan kamu çalışanlarının, eğitim çalışanlarından herhangi bir fazlalığı var mıdır? Maliye bakanlığı çalışanı da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde görev yapıyor, Eğitim Çalışını da... Yaptıkları görev bakımından da benzer işler yapılmaktadır. Mesela Maliye Bakanlığı memuru da hesap işleriyle yoğun mesai vermektedir, Eğitim Çalışanları da... Maliye Bakanlığı Hizmetlisi de temizlik yapıyor, Eğitim Çalışanları da...

         Öyleyse, Kadrosal ve iş yükü bakımından birbirinden farkı bulunmayan bu iki kurumda görev yapan memurların aynı bakanlık bünyesinde istihdam edilmesinde her hangi bir sorun yoktur. Eğitim çalışanları için Maliye Bakanlığına geçmek mutluluk kaynağı olacağı gibi aynı zamanda ÜVEY EVLATLIKTAN ÖZ EVLATLIĞA terfi ederek, kurum içinde özgüvenini sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığına üvey evlatlarından ayrılacağı için üzülür mü bilinmez ama en azından ÖZ EVLATLARIYLA daha mutlu olacağı kesindir.

         O zaman eğitim çalışanlarının sorunlarının temeli KADROSAL ise, bu sorunlar MUAM(MASAL) bir duruma dönüşmeden, Bakanlar kurulunun acilen toplanıp, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm GİH,YH,TH sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının MALİYE BAKANLIĞI bünyesine alınmasına karar vermeleri gerekmektedir.

         Bir çözüm önerisi olarak sunduğumuz bu teklifi kamuoyuna saygıyla duyururuz.02/01/2008

 

+