MASAL DEĞİL GERÇEK, NASIL GEÇİNİYORUZ...


BU AÇIK KAPANMAZ !

 

Sendikamızca, yapılan araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin (tatil, sinema, tiyatro, konser, sosyal aktivite, ulaşım ve bebek bakım ücretleri hesaplanmadan) en düşük geçim aylığını belirledi.

Yapılan araştırma sonucunda ;

a)  Eğitim Çalışanının 1 aylık net giderlerinin 1.875 YTL olduğu,

b) Eğitim Çalışanının Aylık Gelirinin 750-850 arasında değiştiği

c) Her 4 eğitim çalışanından 2'sinin (%50) çocuğunun üniversitede okuduğu,

d) Üniversitede okuyan öğrencinin aylık giderinin (harçlar hariç) 400-600 YTL arasında olduğu,

e) Eğitim çalışanının %85'inin Kredi kartı kullandığı,

f) Eğitim çalışanının %58'i maaşının tamamını kredi kartına yatırdığı,

g) Eğitim Çalışanının %42'sinin kredi kart borcunu yine bankalardan çektiği krediler ile kapattığı,

tespit edilmiştir.

BORÇ KREDİ ÇEKEREK KAPATILIYOR !

Araştırmada ortaya çıkan sonuçları değerlendirildiğinde, eğitim çalışanlarının yıllık geliri 9.000 YTL, yıllık gideri 22.500 YTL olarak öngürülmüş olmasına rağmen, aradaki 13.500 YTL'lik açığın %10'nunun EK GELİRLERLE, geriye kalan %90'nının bankalarca kredi ve kredi katrtlarıyla kapatıldığı görülmektedir.

Eğitim Çalışanının yaşam standardının değendirildiği araştırma hem şaşırtıcı hem ürkütücü sonuçlarıyla, AÇLIK sınırının dahi belirlenemediği günümüz Türkiyesinde eğitim çalışanlarının hangi sınırının altında yaşamını idame ettirdiğini söylemeye bile gerek yoktur.

TEFECİLİK

İllegal olan TEFECİLİK sisteminin yeni adı olan kredi ve kredi kartlarının kanunlarla legal hale gelmiş ve hergün binlerce eğitim çalışanının evine ve maaşına HACİZ gelmektedir.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, Yıllarca, Vatanına, milletine ve bayrağına hizmet etmekten bir gün dahi geri durmamış olan memurundan hizmetlisine, şoföründen kalorifercisine, teknisyeninden teknikerine tüm kadrolarımızın sistem içinde yıllarca köleleştirilmesini, sömürülmesini ve tüm fedakarlıklara rağmen yoklukla ödüllendirilmesini kınıyoruz.

ÇAĞRIMIZI TEKRARLIYORUZ

 

MASADA

 

TEK MADDE

 

TOPLU SÖZLEŞMELİ

VE

GREVLİ SENDİKALAR KANUNU

+