TEK MADDE TOPLU SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ SENDİKALAR KANUNU


Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının 15 Ağustos 2007 tarihinde yapılacak olan Toplu Sürtüşme Sürecinin Acil Eylem Planı Belirlendi.

Basına verdiği demeçte, toplu sürtüşme sürecini değerlendiren Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL; "Bu Yıl yapılacak toplu sürtüşme sürecinde  Tüm Sendikaların birlik ve beraberlik içinde Masaya TEK MADDE olan "TOPLU SÖZLEŞMELİ GREVLİ SENDİKALAR KANUNU" alınması için oturması gerektiğini söyledi. 

TOPLU SÜRTÜŞME SÜRECİ VE SONUÇLARI 

Kamu çalışanlarının ortak, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesi, ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve sosyal adaletin sağlanması için 15 Ağustos 2007 tarihinde başlayacak olan Toplu Sürtüşme sürecinin etkilerini, etkili olduklarını söyleyen sendikaların izledikleri yolları, taleplerini ve kazanımlarını hep beraber göreceğiz.

 

Toplu sürtüşmelerin sonucunu görmek için medyum olmaya, suya üflemeye veya falcıya gitmeye gerek yoktur. Yakın tarihte yapılan toplu görüşmelerin söylemlerini, yapılış şeklini ve alınan kazanımların neler olduğunu görmek, 15 Ağustos 2007 Toplu Sürtüşme Sürecinin sonuçlarının bilgisini vermektedir.

 ÇALINAN MİNARE VE HAZIRLANAN KILIFIN UYUMU 

Hükümet ile Memur Konfederasyonları arasında yapılacak Toplu Sürtüşme Süreci, birilerinin masadan kalkmasıyla, birilerinin masaya yatmasıyla ve birilerinin de masaya yapışmasıyla sona erecektir.

 

Hükümet istediği zam oranını vermenin mutluluğu ile masadan ayrılacaktır. Buna, ÇALINAN MİNAREYE HAZIRLANMIŞ KILIFIN UYUMU adına verebiliriz. Karşılıklı Salvolar, itamlar, hakaretler ve iftiralar devam edecek, kamu çalışanlarının umutları her yıl olduğu gibi bir sonraki yıla bırakılacaktır.

   ***ÇAĞRI***

 ŞOV YAPMAYI BIRAKIN ! 

TEK MADDE TOPLU SÖZLEŞMELİ ve GREVLİ SENDİKALAR KANUNU  

            4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında her yıl sendikalar ile hükümet arasında yapılan Toplu Sürtüşme süreci Eğitim Çalışanları tarafından yakından ve büyük umutlarla takip edilmektedir. Alınan sonuçlar neticesinde de Eğitim çalışanları büyük hayal kırıklığı ve hüsranla karşılaşmaktadır.

 

            Halbuki, Bakanlıklar arasında en fazla iş gücü ve performansı olan ve diğer bakanlıklar arasında en az ücrete mahkum edilmiş bordolu Eğitim çalışanları sadece, çocuklarına, eşlerine, ailelerine ve topluma karşı sorumluluklarını tam olarak yerine getirmek istemektedir.

 

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak,

 

1- Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden ve yıllardır devletin emrinde olan eğitim çalışanlarının özlük ve mali hakları için,

2-  Bakanlıklar arası ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için,

3- Milli Eğitim Bakanlığında Tüm Kadroların ve Unvanların görev tanımlarının net yapılması için,

4- Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının ÖZ EVLAT olduğunu kanıtlamak için,

5- Tüm Lojmanların kamu çalışanlarına eşit olarak açılması için,

6-  Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm kadrolara EK-DERS verilmesi için,

7- Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm kadrolara EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖDENEĞİ verilmesi için,

8- Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm kadroların Atama ve Yer Değiştirmelerinin amirin iki dudağından çıkarmak için,

9- Milli Eğitim Bakanlığında Kadro Yetersizliğini çözmek için,

10- 4/C kapsamında görev yapan eğitim çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştirmek için,

11-DPY sınavlarında Öğretmen çocuklarına tanınan kontenjan hakkının eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi için,

12-Kurum amirleri ve idarecilerin hizmetli kadrosunda çalışan kamu çalışanlarına “EFENDİ” hitabının kaldırılması için,

13-Giyim Yardımı Yönetmeliğinin değiştirilerek, ünvana bakılmaksızın tüm kamu çalışanlarının giyim yardımından yararlanması ve bu yardımların nakdi ödenmesi için,

14-Milli Eğitim Bakanlığında yapılan fazla mesailerin izin yoluyla çözülmesine son verilerek, fazla mesai ücretlerinin alınması için,

15-Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Şeflere ve Saymanlara verilmeyen denge tazminatlarının verilmesi için,

16- Aile ve Çocuk yardımının günün koşullarına göre hesaplanarak ödenmesi için,

17- Milli Eğitim Personellerinin sırtında kambur olan İLKSAN’ın kapatılması için,

18- Şoför kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarına SİGORTA yapılması için,

19- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının her yıl standart yapılması için,

20- Kamu çalışanlarının isteği olmaksızın yapılan Geçici Görevlendirmelere son verilmesi için,

21- Hizmet Şeref Belgesinin emekli olan Tüm Eğitim Çalışanlarına Verilmesi için,

22- Bozulan ve yıpranan Sosyal Adalet ve Sosyal Barış Terazisinin yeniden düzenlenmesi için,

23- Tüm kamu çalışanlarının Ortak sorunlarının çözülmesi için,

 

 

Yıllardır Toplu Sürtüşmeli Sürecin sonuçlarını bildiğimize göre, 2007 yılında yapılacak Toplu Sürtüşme sürecinde tüm sendikaların hepsinin birlik ve beraberlik içinde karşılıklı uyum ve ahenkle tek madde ile masaya oturmaları artık kaçınılmazdır.

 

            Bu sebeple; Yarın bahane üretmemek, yıllardır beklenen sorunların biran çözmek ve umutların gelecek yıllara ertelenmemesi için 15 Ağustos 2007 Tarihinde yapılacak olan Toplu Sürtüşme Sürecinde;

 

1-     TÜM SENDİKALARIN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETMESİ,

 

2-     TÜM SENDİKALARIN BAŞKA HİÇBİR MADDEYİ MASAYA GÖTÜRMEDEN TEK MADDE OLAN “TOPLU SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ SENDİKALAR KANUNUNUN ÇIKARILMASI” MADDESİYLE MASAYA OTURMASI,

 

3-     TÜM SENDİKALARIN MASAYA BİRLİKTE OTURMASI,

 

4-     TÜM SENDİKALARIN OLUMSUZ BİR DURUMDA MASADAN BİRLİKTE KALKMASI,

 

5-     TOPLU SÜRTÜŞME SÜRECİNDE “TOPLU SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ SENDİKALAR KANUNU” HAKKININ ALINMAMASI DURUMUNDA;

 

A)    TÜM SENDİKALARIN ORTAK OLARAK HAZIRLAYACAĞI BİR BASIN BİLDİRİ HAZIRLANARAK, TÜM SENDİKA GENEL BAŞKANLARININ KATILACAĞI BASIN TOPLANTISI DÜZENLENEREK, KAMUOYUNUN DESTEĞİNİN ALINMASI,

 

B)     TÜM SENDİKALARIN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE TOPYEKÜN AYNI GÜN AYNI SAATTE VE AYNI YERDE BARIŞ İÇİNDE, İYİNİYETLE, SİYASİ MESAJ VERMEDEN, “TOPLU SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ SENDİKALAR KANUNU İSTİYORUZ” ADINDA BİR MİTİNG YAPILMASI,

 

C)    TÜM SENDİKALARDAN OLUŞAN ORTAK BİR KOMİSYON KURULARAK, TBMM, BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK DÜZEYİNDE SIRA ZİYARET YAPILARAK, KONUNUN ÖNEMİNİN ANLATARAK ÇIKIŞ NOKTALARININ BULUNMASI,

 

D)    TÜM SENDİKALARIN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİN SAĞLANARAK, “TOPLU SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ KANUNUNUN” ÇIKARILMASI,

 

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının acil eylem planıdır.

 

Hem kamu görevlileri sendikaları tarihinin akışını değiştirecek, hem de sendikaların birbirleriyle kavga etmeden birlik ve beraberlik içinde çalışabileceği konusunda kamu çalışanlarına güven verecek olan bu ACİL EYLEM PLANI’nın tüm sendikalar tarafından dikkate alınacağından şüphemiz yoktur.

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

     Ümit DEMİREL

Teç-Sen Genel Başkanı

+